Podmínky pro vstup zahraničních účastníků
do kurzů certifikovaných Ministerstvem Zdravotnictví ČR

 • Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu musí požádat o vydání Rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání na území ČR.

  Kompletní podmínky jsou uvedeny na webu MZ ČR:
  https://www.mzcr.cz/informace-k-procesu-uznavani-na-dobu-neurcitou-usazena-osoba/

  Zjednodušený postup / nejdůležitější kroky

  1 — Vyplňte žádost na stránkách MZ ČR v aplikaci EZP (→ odkaz)

  • Na stránce najděte odstavec "Žádost o uznání odborné kvalifikace, jiné způsobilosti..."
  • Pod odkazem "Žádost v aplikaci EZP" vyplňíte svoji žádost
  • Zaškrtňete políčko "Uznání způsobilosti k výkonu povolání" a vyberte povolání "Fyzioterapeut"

  2 — K Vaší žádosti doložte:

  • Kopii dokladu totožnosti
  • Vztahuje-li se na Vás, kopii dokladu o změně jména (např. oddací list)
  • Obyčejnou kopii diplomu + obyčejnou kopii dodatku k diplomu
  • Výpis rejstříku trestů ze země žadatele
  • Potvrzení od lékaře o způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeut
  • (u dokladů vydávaných ve slovenštině není třeba překlad do češtiny)

  3 — Zaplaťte správní poplatek 2 000 Kč

  • Při platbě českým kolkem (z České pošty) jej nalepíte na žádost
  • Platíte-li převodem na účet je třeba doložit k žádosti potvrzení o úhradě

  4 — Odešlete svou žádost

  • Vytištěnou a podepsanou žádost se všemi přílohami pošlete do datové schránky na MZČR nebo poštou do Brna

  Další informace

  Upozornění: lhůta úřadu na vydání rozhodnutí je 60 dní.
  Kontaktní osoba MZ ČR Brno:

  Ing. Bc. Kateřina Přibylová
  E-mail: mzcr@mzcr.cz
  Telefon: +420 543 559 553

  Výhody uznání kvalifikace

  Účastníci kurzu spolu s certifikátem získají kredity od UNIFY ČR. Kurzisté ze Slovenska si následně mohou požádat Slovenskou komoru fyzioterapeutů (SKF) o uznání kreditů v rámci celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ SR 74/2019.
  O uznání kompetencí/kvalifikace si absolventi mohou požádat MZ SR a měla by jim být na základě předloženého certifikátu uznána.