PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Autorka metody ACT, zakladatelka ACT centra

Metoda Akrální koaktivační terapie (ACT) vznikla na základě dlouholetých klinikých zkušeností s principy, které používala v terapii pacientů Roswitha Brunkow. Principy metody ACT jsou založené na současných vědeckých poznatcích motorického učení, pohybových vzorech vývoje dítěte a kvalitě akrálních částí končetin při vzpěru. Součástí ACT je diagnostický systém Akrální koaktivační diagnostika (ACD) ve které jsou popsané metody a testy kterými se vyhodnocuje kvalita aker a pohybových vzorů. V současnosti je metoda přednášená na univerzitách u nás a v zahraničí. V roce 2014 bylo založeno ACT centrum  Praha Čelákovice.

 

Vzdělání

2007 - 2009 udělen titul h.doc. (hosťující docentka) v oboru Fyziatrie, balneológie a léčebné rehabilitace udělen Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislavě v r. 2007.
2005 - obhájení disertační práci v oboru biomechanika (titul Ph.D ) UK FTVS Praha
2005 - vykonání rigorózní zkoušky získání titulu (PhDr.) UK FTVS Praha
1999 - ukončení magisterského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie
1996 - ukončení bakalářského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie

Název disertační práce: Mobilita sakroiliakálních kloubů v sagitální rovině před a po funkční elektrostimulaci svalů pánevního dna.


Pedagogická činnost

2011- školení kurzů metody ACT v tuzemsku a zahraničí
2011- přednášky o metodě ACT na univerzitách tuzemských a v zahraničí
2006 - současnost externí spolupráce s katedrou fyzioterapie Slovenské Zdravotnícké Univerzity Bratislava fakulta Zdravotníctva Banská Bystrica
2009 - až současnost externí spolupráce UP FTK Olomouc katedra fyzioterapie a algoterapie výuka studentů
2001 - 2006 UK FTVS Praha katedra fyzioterapie výuka českých a zahraničních studentů
2006 - výuka certifikovaných a odborných kurzů, které jsou zařazeny do postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů, lékařů a zdravotnických pracovníků v REHASPRING centru Praha Čelákovice, které je také akreditovaným pracovištěm MZČR


Školitelská činnost a oponentská činnost

Vedení diplomantů v pregradualním studiu, odborný konzultanat práce Ph.D, školitel pro práce PhDr. Posuzování diplomových prací jako oponent.


Člen redakční rady

Časopis REHABILITÁCIA indexovaný v EMBASE/Experta Medica


Publikace

Publikace ACT
 • Špringrová Palaščáková I., 2011. Akrální koaktivační terapie. Ingrid Palaščáková Špringrová. REHASPRING. ISBN 978-80-260-0912-2
 • Špringrova Palaščáková I., 2014. Straight Back with Acral Dynamic-Support Excercises. ACT centrum s.r.o. ISBN 978- 80-260-5871-7.
 • Špringrová Palaščáková I., 2014. Vzpěrná cvičení pro napřímená záda. ACT centrum s.r.o., ISBN 978-80-260-5550-1.
 • Špringrová Palaščáková I., 2014. Akrale Stützübubgen für Aufrechten Rücken. ACT centrum s.r.o.. ISBN 978-80-260-5698-0.

Ostaní knižní publikace
 • Špringrová Palaščáková I., 2012. Rehabilitace pánevního dna při močové inkontinenci. In: Švihra, J: Inkontinencia moču. Osveta Martin, s. 154-162. ISBN 9788080633806
 • Špringrová Palaščáková I., 2010. Funkce diagnostika terapie hlubokého stabilizačního sytému. REHASPRING, ISBN 978- 80-254-7736-6.
 • Špringrová Palaščáková I., 2008. Cvičení na velkém pružném míči. 2. Rozšířené vydání. Ingrid Palaščáková Špringrová. ISBN 978-80-254-1684-6
 • Špringrová I., 2006. Cvičení na velkém pružném míči. Ingrid Špringrová, ISBN 80-239-8403-9
 • Špringrová I., 2006. Držení těla. In: Hájková J., Aerobik soutěžní formy. Grada 2006. s. 87-91
 • Špringrová I., 2005. Cvičenie v otvorenom a uzavretom pohybovom reťazci. In: Gúth a kolektív. Liečebné metodiky v Rehabilitácii II pre fyzioterapeutov. Liečreh 2005 Bratislava, s. 105-114, ISBN 80-88932-16-5

Další publikace
 • Špringrová Palaščáková I.: Acral coactiavtion diagnostics v ACT. III. Mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING 2013. Sborník abstraktů. ISBN 978-80-260-5017- 9.
 • Špringrová Palaščáková, I.: Acral coactivation diagnostics v ACT. Sborník abstraktů III. Mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING 2013.Čelákovice ISBN 978-80-260-5017-9
 • Majerová M., Špringrová Palaščáková, I.: Využití metody ACT v pediatrii. Mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING 2013. Čelákovice ISBN 978-80-260-5017-9
 • Špringrová Palaščáková, I.: Efekt metod R. Brunkow a Akrální koaktivační terapie (ACT) v praxi fyzioterapeuta. Vývoj metod, konceptů a technik ve fyzioterapii. Sborník abstraktů II. mezinárodní konference Fyzioterapii 2011. Čelákovice 2011, ISBN 978-80-254-9748-7
 • Špringrová Palaščáková, I.: Aktivace akra a jeh vliv na aktivaci svalů končetin a trupu dle metody Roswithy Brunkow. Mezinárodní konference Fyzioterapie 2009. Sborník Abstraktů. Ingrid Palaščáková Špringrová 2009, ISBN 978-80-254-4441-2
 • Šenk, M., Tichý, M., Pánek, D., Jelínek, M., Špringrová, I., Meszárošová, M. Elasticity change of the glenohumeral joint after evoked biceps brachii muscle hypertonus, pilot study in Archives of Physiology and Biochemistry. Société de Biomécanique, Valenciennes, Septembre 2002, p. 109 , ISNN 1381-3455 (0,36)
 • Bendova P, Ruzicka P, Peterova V, Fricova M, Springrova I. MRI-based registration of pelvic alignment affected by altered pelvic floor muscle characteristics. Clin Biomech.Vol. 22 Issue 9, 2007, ISSN 0263-0033
 • Bínová A., Špringrová Palaščáková I.: Nové aspekty v metodě Roswithy Brunkow sledováním aktivity vybraných svalů pomocí povrchové EMG. Reh. Fyz. lékařství, č.2, 2008 s. 74-81, ISSN 1211-2658
 • Oplová L., Špringrová I., Role diastázy mm. Recti abdominis při vzniku vertebrogenních poruch. Rehab. Fyz. lékařství, č4, 2006, s. 197-200, ISNN 1211-2658
 • Kodešová K., Špringrová I., Tichý M., Bendová. Elektrostimulace m. coccygeus a jeho sledování pomocí sonografie. EuroRehab, č.3-4, 2005, s. 77-81, ISNN 1210-0366
 • Bendová P., Horáčková Š., Mezsárošová M., Špringrová I., Tichý M., Fričová M., Vampola T., Krásenský J. Experimentální využití MRI – dat v detekci a simulaci myoskeletálních dysfunkcí. Rehabilitácia, Vol. 42, No. 2, 2005, pp. 73-80, ISNN 0375-0922
 • Válková Š, Špringrová I. Význam „pohybové bariéry“ v diagnostice osteoartrózy kyčelního kloubu. Česká Revmatologie, červen 2005, č.2, s. 54-58, ISNN 1210-7905
 • Bendová P., Fričová M., Tichý M., Seidl Z., Špringrová I., Horáčková Š., Pánek D. MRI- identifikace změn tvaru pánve. Rehab. Fyz. lékařství, č. 2, 2005, s.86 - 90, ISSN 1211-2658
 • Vítová K., Tichý M., Špringrová I., Bendová P.: Sledování parametrů m. coccygeus před a po elektrostimulaci pomocí sonografie. Rehab. Fyz. lékařství, č. 4, 2004, s.198-200, ISSN 1211-2658
 • Válková, Š., Špringrová, I. Vztah struktury a funkce v diagnostice osteoartrózy kyčelního kloubu. EuroRehab, č.3, 2004, s.137-142, ISSN 1210-0366
 • Bendová, P., Špringrová, I., Tichý, M.: Sledování změn rozložení tlaků na ploskách nohou ve vzpřímeném stoji v souvislosti s tvarovými změnami pánve. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2003, č. 4. s 14-16, ISSN 1211-2658
 • Kačinetzová, A., Špringrová, I. Fibromyalgický syndrom (FMS). Rehabilitácia, 2001, č.3, str.131-136, ISNN0375-0922
 • Špringrová Palaščáková, I., Sýkora M: Propriofoot koncept a jeho terapeutické možnosti. Sborník abstraktů IV. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. Olomouc 2012, ISBN 978-80244-3131-4
 • Špringrová Palaščáková, I.: REHASPRING koncept dysfunkce pánevního dna a močové inkontinence. Vývoj metod, konceptů a technik ve fyzioterapii. Sborník abstraktů II. mezinárodní konference Fyzioterapii 2011. Čelákovice 2011, ISBN 978-80-254-9748-7
 • Ondrejík V, Sýkora M, Špringrová Palaščáková, I.: Propriofoot koncept a jeho vplyv na segmetálne rozloženie tlakov na chodile meraného systémom FDM-T. Vývoj metod, konceptů a technik ve fyzioterapii. Sborník abstraktů II. mezinárodní konference Fyzioterapii 2011. Čelákovice 2011, ISBN 978-80-254-9748-7
 • Špringrová Palaščáková, I.: Fyzioterapia svalov panvového dna při stersovej inkontinencii. Zborník prednášok Súčasné výzvy v diagnostike a v liečbe inkontinencie moču. Zborník prednášok na CD.
 • Špringrová I., Skočdopolová E.: Vizualizace maximální volní svalové kontrakce svalů pánevního dna a kontrakce při povrchové parakokcygeální elektrické stimulaci pomocí ultrazvukového záznamu. Sborník abstraktů I. Absolvenké konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. Olomouc 2006, ISBN 80-244-1369-8
 • Bendová P., Horáčková Š., Meszárošová I., Špringrová I., Tichý M., Fričová M., Krásenský J., Vampola T. Detekce a simulace myoskeletálních dysfunkcí pomocí MRI. Sborník abstrakt, Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny Praha. 2005, ISBN 80-4173-9
 • Bendová P, Špringrová I, Tichý M. Dysfunction of Pelvic Floor Muscles and Its Influence on Postural Control. Proceedings of Congress of European Federation for Research in Rehabilitation – Rehabilitation Science in the New Millenium – Challenge for Multidisciplinary Research, Ljublana, Slovenia, 2004 June Included into Current Contens Index of ISI, Philadelphia USA) pp. 197-200, ISBN 88-7587-054-3
 • Bendová P, Tichý M, Špringrová I, Fričová M, Horáčková Š, Seidl Z. Pelvic shape chnges detection by MRI. Proceedings of the 10th Conference of the Czech Society of Biomechanics- Biomechanics of Man 2004, editor Horák M., publisher University of West Bohemia, Špičák, Czech Republic, Nov. 2004, ISBN 80-7043-315-9
 • Bendová, P., Špringrová, I., Tichý, M., Horačková, Š., Andrlová, B. Changes of pelvic shape and influence on the postural faseting of the organism. Monduzzi Editore.S.-p.A., Bologna -Italy, ISPRM 2nd World Congress, 2003, pp.761-765, ISBN 88-323-3125-X
 • M. Tichý., I. Špringrová., S. Horačková., P. Bendová., M. Jelinek., M. Šenk.. Fixed nutation of pelvis results from evoked pelvic floor muscles hypertonus. Monduzzi Editore.S.-p.A., Bologna -Italy, ISPRM 2 nd World Congress, 2003, pp.757-76, ISBN 88-323-3125-X
 • Špringrová, I., Bendová, P., Tichý, M., Meszárošová, M.: Stiffness asymetry of pelvis complex of sacroiliac joint. Proceedings of the 3rd International Conference Movement and Health. Olomouc 21.- 22. 11. 2003, Palacký University in Olomouc 2004, pp.121-124 ISBN 80-244-0831-7
 • Špringrová I.: Morfologické parametry m. coccygeus a jeho tahová síla v pánevním komplexu. Teorie a praxe ve fyzioterapii. Vědecký seminář s mezinárodní účastí. Ústav zdravotnických studií, Univerzita J.E.P urkyně v Ústí nad Labem, 2003.ISBN 80-7044-480-0.
 • Špringrová, I., Horáčková, Š., Tichý, M., Jelínek, M., Šenk, M.: Mechanical behavior of pelvic floor muscules before and after elektrostimulation. Proceedings of international conference on biomechanics of man 2002. Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport, Sprintservis Praha, 2002, pp.162-164, ISBN 80-86317-23-4
 • Pánek, D., Špringrová, I., Šenk, M., Jelínek, M. Changes in muscle fibre conduction velocity, median frequency and mean amplitude in surface electromyography during static and dynamic contraction. Proceedings of international conference on biomechanics of man 2002. Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport, Sprintservis Praha, 2002, pp.38-41, ISBN 80-86317-23-4
 • Šenk, M., Tichý, M., Horáčková, Š., Jelínek, M., Špringrová, I., Pánek, D. Shoulder Joint Reology: Changes After Biceps Brachii Muscle Stimulation. Pilot Study. Proceedings of international conference on biomechanics of man 2002. Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport, Sprintservis Praha, 2002, pp.159-161, ISBN 80-86317-23-4
 • Tvrdíková, H., Špringrová, I., Prokešová, M. Construction Of Equipment For Measuring Of Passsive Resistence Of Knee Joint, Analyssis of Biomedical Signals and Images. Proceedings 16-th International Eurasip Conference Biosignal, Brno University of Technology VUTIUM Press 2002, pp.186-188, ISBN 80-214-2120-7
 • Tichý, M., Ťupa, F., Špringrová, I., Dvořák, T. Svaly pánevního dna a zafixovaná nutace pánve, Sborník odborné konference Rehabilitace dnes Praha 2002, ISBN 80-7254-210-5
 • Špringrová, I. Reologie sakroiliakálního kloubu. Diagnostika, terapie a prevence pohybem. Univerzita Karlova v Praze, FTVS Česká společnost pro biomechaniku, Nové Město, Chlumec nad Cidlinou, Sprintservis Praha 2001, s. 22-28, ISBN 80-86317-15-3
 • Špringrová, I. Kinematika pánve při změnách tuhosti křížokyčelního kloubu. Nová generace ve vědě na prahu milénia. Mezinárodní studentská konference. Sborník příspěvků I-II díl, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2001, s. 462-464, ISBN 80-246-0402-7
 • Bendová, P., Špringrová, I., Tichý, M.: Distribuce kontaktních tlaků ve vzpřímeném stoji v průběhu elektrostimulace svalů pánevního a kostrčového komplexu – pilotní studie, www – odkaz ( http://risc.upol.cz/~varek/CKS/CKS.html ) 3. pracovního semináře České kineziologické společnosti – Kineziologie nohy a plantografie, Olomouc, 2003