PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Od roku 2006 je majitelkou a zakladatelkou rehabilitačního centra REHASPRING v Čelákovicích, které se stalo v roce 2008 akreditovaným pracovištěm MZČR postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů.

Je autorkou mnoha odborných článků a publikací a již delší dobu se intezivně věnuje vývoji léčebné metody Akrální koaktivační terapie "ACT" (Acral Coactivation Therapy).

V centrech REHASPRING a ACT má za cíl poskytovat kvalitní odbornou péči klientům a pacientům odvíjející se od aktuálních poznatků v oboru. Zároveň zabezpečuje školení odborných postgraduálních kurzů určených pro fyzioterapeuty, lékaře a sportovní trenéry.

 • Dosažené vzdělání

  • 2007 — udělen titul Fakultou Zdravotníctva SZÚ Bratislava "hosťující docentka v oboru fyziatria, balneológia a liečbená rehabilitácia"
  • 2005 — obhájení disertační práce v oboru biomechanika (Ph.D.)
  • 2005 — vykonání rigorózní zkoušky (PhDr.)
  • 1999 — ukončení magisterského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie (Mgr.)
  • 1996 — ukončení bakalářského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie (Bc.)

  Odborná praxe

  • od 2006 — Vedoucí a majitelka privátní praxe rehabilitačního centra NZZ - REHASPRING Čelákovice
  • 2001 – 2006 — Odborný asistent UK FTVS Praha katedra fyzioterapie
  • 1999 – 2003 — Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Monada, vedoucí fyzioterapeut kliniky Monada
  • 1992 – 1993 — Národní rehabilitační centrum Kováčová

  Vědecké zaměření

  • měření efektivity fyzioterapeutických technik a postupů u pacientů s funkčními poruchami
  • vliv elektrostimulace na pohybový aparát člověka
  • kineziologie a patokineziologie pohybového aparátu
  • měření a vizualizace deformačních jevů na pánvi a sakroiliakálním skloubení

  Doplňující informace o vzdělání

  • 2009 - Sportovní fyzioterapie a trénink II.
  • 2009 - Kinesiology taping by K-Active
  • 2008 - Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty
  • 2007 - Moderní formy kondiční terapie
  • 2007 - Sportovní fyzioterapie a trénink I.
  • 2007 - Aplikační techniky ve fyzikální terapii
  • 2007 - Základní kurz SET
  • 2005 - Terapie Blum nach R. Brunkow (Německo)
  • 2004 - Taping v praxi fyzioterapeuta
  • 2004 - Kvadrupedální lokomoce - Klappovo lezení
  • 2003 - Kurs Stemmführung nach R. Brunkow (Německo)
  • 2003 - Kurs diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
  • 2003 - PNF Kabatova technika
  • 2002 - Terapie skolióz podle Schrothové
  • 2002 - Projekce bolesti v pohybovém aparátu
  • 2002 - Metoda McKenzie
  • 2002 - Posturální terapie
  • 2001 - Koncept dle Brüggera (Brügger - terapeut)
  • 2000 - Vývojová kineziologie v manuální medicíně
  • 2000 - Metoda V. Vojty (části A, B, C)
  • 2000 - Komplexní terapie kostrčového syndromu
  • 2000 - Cvičení na míči u funkčních a organických poruch pohybového systému
  • 1999 - Technika polohového uvolnění
  • 1999 - Kurs reflexní terapie ploskou nohy
  • 1999 - Komplexní terapie ramene
  • 1999 - Celotělová akupresura dle klasické akupunktury
  Kompletní informace vizte na profilu autorky metody ACT.

Mgr. Veronika Fasselová

Vystudovala fyzioterapii na Západočeské univerzitě v Plzni, v současnosti pokračuje v magisterském studiu oboru fyzioterapie na SZU v Bratislavě. Od roku 2015 působí jako fyzioterapeut v rehabilitačním centru REHASPRING v Čelákovicích a podílí se na postgraduálním vzdělávání fyzioterapeutů v rámci certifikovaných kurzů MZČR a odborných kurzů pro REHASPRING centrum a ACT centrum.

V roce 2019 navázala spolupráci s plicní ambulancí SpiroMed v Kroměříži jako respirační fyzioterapeut pro ambulantní praxi. Svoji kvalifikaci v oboru si udržuje a zvyšuje v rámci mezioborových konferencí a absolvováním certifikovaných a odborných kurzů v oboru. Její specializace je urogynekologie se zaměřením na dysfunkci svalů pánevního dna u žen. Jako ACT lektor se specializuje na diagnostiku pohybového aparátu, respirační fyzioterapii a fyzioterapii u kojenců a dětí.

 • Certifikované kurzy:

  • 2020 — Asymetrický motorický vývoj u kojenců a batolat do 3 let
  • 2019 — Akrální koaktivační terapie
  • 2016 — Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty
  • 2016 — Koncept Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
  • 2016 — Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence

  Odborné kurzy:

  • 2020 — Jak na poruchy dýchání – plicní rehabilitace
  • 2019 — Poporodní diastáza – prevence, terapie, vyhodnocení
  • 2019 — Fyzioterapie po úrazech ve sportu
  • 2019 — CORE STABILITY – prevence a terapie
  • 2018 — Akrální koaktivační terapie v pediatrii
  • 2018 — Anorektální a sexuální dysfunkce svalů pánevního dna
  • 2016 — Fyzikální terapie pro fyzioterapeuty (Mgr. Josef Urban)
  • 2016 — Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenstvé a po porodu
  • 2016 — Cvičení na velkém míči, s overbally a labilními válci
  • 2015 — Formthotics systém (G.P.S. Ofa s.r.o.)
  • 2015 — BTL – 6000 TR – Therapy
  • 2015 — Kinesiology taping by K-Active

  Odborné konference:

  • 2019 - XXVIII. Česká urogynekologie (Praha)
  • 2019 - Komprehenzivní rehabilitace v urogynekologii (Plzeň)
  • 2019 - Konference REHASPRING centra – Fyzioterapie budoucnosti (Liberec)
  • 2019 - Kongres pediatrů a dětských sester – 36. dny praktické a nemocniční pediatrie (Olomouc)
  • 2019 - V. IBD pracovní dny (Hořovice)
  • 2018 - XXVII. Česká urogynekologie (Praha)
  • 2018 - VII. Berounský Rehabilitační Den (Beroun)
  • 2016 - Diagnostika a terapie nohy (Plzeň)
  • 2015 - Komprehenzivní rehabilitace po amputacích (Plzeň)
  • 2014 - Komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů (Plzeň)

Bc. Eva Baranová, DiS.

Je absolventkou oboru fyzioterapie LF Univerzita Karlovy v Hradci Králové. Od roku 1999 působila jako fyzioterapeut v ambulantní péči v Hradci Králové. V roce 2013 založila soukromou fyzioterapii V Hradci Králové. Po celou dobu své soukromé praxe se věnuje profesionálním sportovcům, těhotným ženám a dětem od novorozeneckého věku života. V terapii se zabývá diagnostikou i léčbou – po úrazech, operacích a prevencí. Od roku 2016 externě spolupracuje s A týmem FC Hradec Králové.

Aktivně se podílí na vzdělávání fyzioterapeutů a pravidelně se účastní tuzemských a zahraničních konferencí. Zároveň je jedním z prvních lektorů metody ACT a spolupodílí se na lektorské činnosti a spolupráci v rámci fyzioterapie v centru ACT.

Specializace:

 • ACT v pediatrii
 • ACT u sportovců
 • ACT v traumatolgii

 • Dosažené vzdělání

  • 2011 – 2014 Dokončila studium titulem Bc. na UK v Praze, Lékařské fakultě v Hradci Králové, obor Fyzioterapie
  • 1996 – 1999 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola v Hradci Králové (titul DiS.). Obor Diplomovaný fyzioterapeut
  • 1992 – 1996 Střední zdravotnická škola HRADEC KRÁLOVÉ, obor Všeobecná sestra

  Odborná praxe

  • 2013 — Nestátní zdravotnické zařízení E-Fyzio, Majitelka
  • 1999 — REHABILITACE PK II. spol. s r.o. Hradec Králové, Fyzioterapeut

  Doplňující informace o vzdělání

  • 2017 – Multioborové sympozium "Neurotraumatologie a netraumatické nitrolební krvácení" (Lázně Bělohrad, aktivní účast)
  • 2017 – V. Konference fyzioterapie REHASPRING®centra s mezinárodní účastí (Čelákovice, aktivní účast)
  • 2017 – "Multidisciplinární pojetí kineziologie" (Léčebné lázně Bohdaneč, aktivní účast)
  • 2016 – II. Kongres pediatrů v Praze (Praha, aktivní účast)
  • 2016 – Multioborové sympozium "Úrazy páteře a posttraumatické stavy" (Lázně Bělohrad, pasivní účast)
  • 2016 – Pediatrie pro praxi – III. kongres pediatrů (Hradec Králové, pasivní účast)
  • 2016 – Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2016 (Štrbské Pleso, aktivní účast)
  • 2016 – Fyzioterapie po úrazech ve sportu – Loïc Paris-Kinésithérapeute, Francie (REHASPRING)
  • 2015 – Acral coactivation for sport (ACS®) – Golem club Eurovea
  • 2015 – XVI. kongres České ortodontické společnosti (Hradec Králové)
  • 2015 – IV. Konference fyzioterapie REHASPRING centra s mezinárodní účastí – Čelákovice (REHASPRING)
  • 2015 – Multioborové sympozium "Problematika krční páteře" (Lázně Bělohrad)
  • 2015 – Inovační kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty (FTK UP v Olomouci)
  • 2014 – Akrální koaktivace pro sport (Rehaspring)
  • 2014 – Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu (Golem Bratislava)
  • 2014 – Multioborové sympozium "Bolesti zad" (Lázně Bělohrad)
  • 2014 – Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu (REHASPRING)
  • 2014 – Propriofoot Concept (Rehaspring)
  • 2014 – Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP IV.část (FN a LF UK Hradec Králové)
  • 2014 – ACD - Akrální koaktivační diagnostika dle Ingrid Palačšákové Špringrové (REHASPRING)
  • 2014 – ACT I. - Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové (Lázně Darkov)
  • 2014 – ACT II.-Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové (Nýrsko)
  • 2014 – ACT III.-Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové (REHASPRING)
  • 2013 – Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové (REHASPRING)
  • 2013 – Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP III.část (FN a LF UK Hradec Králové)
  • 2013 – III. Mezinárodní konference fyzioterapie Rehaspring – Funkční a kondiiční trénink ve fyzioterapii & Varia (ÚVN PRAHA)
  • 2013 – Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu (REHASPRING)
  • 2013 – TRX-osobní trenér (STC) – (3D FITNESS s.r.o.)
  • 2013 – Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (REHASPRING)
  • 2013 – Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP II.část (FN a LF UK Hradec Králové)
  • 2012 – Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP I.část (FN a LF UK Hradec Králové)
  • 2012 – AAkrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové (REHASPRING)
  • 2012 – Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally (REHASPRING)
  • 2012 – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi (REHASPRING)
  • 2012 – Funkční kondiční trénink ve fyzioterapii (REHASPRING)
  • 2011 – Flowin Basic (REHASPRING)
  • 2011 – Flowin Core
  • 2011 – Testování a trénink funkční dynamické stabilizace (REHASPRING)
  • 2011 – Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie (REHASPRING)
  • 2011 – Kinesiology Taping by K-Active (REHASPRING)
  • 2011 – Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie (REHASPRING)
  • 2011 – Kinesiology Taping by K-Active (REHASPRING)
  • 2010 – Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového aparátu (REHASPRING)
  • 2009 – Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
  • 2007 – Syndrom Karpálního TUNELU (odborný seminář)
  • 2006 – Fyzioterapie v ortopedii a neurologii (rehabilitační klinika FN HK)
  • 2006 – Syndrom bolestivého ramene (Lázně Velichovky)
  • 2005 – Poranění měkkého kolene, varia (Lázně Velichovky)
  • 2004 – I. KURZ CVIČENÍ SM systém-úvodní, funkční stabilizace a mobilizace páteře
  • 2003 – Víkendový kurz Metoda McKenzie
  • 2003 – Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů

PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.

vystudovala fyzioterapii na Fakultě zdravotnictví SZU v Banské Bystrici, v roce 2013 ukončila rigorózní pokračování na Prešovské univerzitě a v současnosti je doktorandka na Vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě.

Od roku 2013 působí jako odborná asistenka na katedře fyzioterapie na Fakultě zdravotnictví Slovenské zdravotnické univerzity v Banské Bystrici, kde vyučuje odborné předměty a podílí se také na vzdělávání fyzioterapeutů v rámci odborných kurzů. Je autorkou několika odborných článků a účastní se domácích a zahraničních konferencích a odborných seminářích.

Je spolumajitelkou TaoFyzio centra v Banské Bystrici a v ve své dlouholeté fyzioterapeutické praxi se věnuje širokému spektrum pacientů v rámci ambulantní fyzioterapie zejména v oblasti sportovní fyzioterapie, diagnostiky a fyzioterapie po úrazech a operacích pohybového aparátu, fyzioterapie v pediatrii a urogynekológii, jakož i v preventivní oblasti.

 • Dosažené vzdělání

  • 2012 - 2013 Fyzioterapie — Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotnických oborů (PhDr.)
  • 2010 – 2012 Fyzioterapie — Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta zdravotnictví v Banské Bystrici (Mgr.)
  • 2008 – 2010 Management řízení — Metodicko-pedagogické centrum v Banské Bystrici
  • 2007 – 2010 Fyzioterapie — Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta zdravotnictví v Banské Bystrici (Bc.)
  • 1993 – 1997 Pedagogika — Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta (Mgr.)
  • 1990 – 1992 Rehabilitace — Střední zdravotnícka škola v Banské Bystrici

  Odborná praxe

  • od 2015 — spolumajitelka privátní praxe rehabilitačního TaoFyziocentra
  • od 2013 — odborná asistentka SZU, Fakulty zdravotnictví v Banské Bystrici, katedra fyzioterapie
  • 2012 – 2013 — odborná vyučující ve studijním oboru masér, SZŠ v Banské Bystrici
  • 2012 – 2013 — externí přednášející na FZ SZU v Banské Bystrici
  • 2007 – 2012 — zástupkyně ředitele školy, SZŠ v Banské Bystrici
  • 2007 – 2012 — členka Kurikulární rady pro odborné vzdělávání MZ ČR
  • 1995 – 2007 — odborná vyučující ve studijních oborech diplomovaný fyzioterapeut a masér, SZŠ v Banskej Bystrici
  • 1993 – 1995 — fyzioterapeutka, Fyzioterapeutické centrum Banská Bystrica

  Doplňující informace o vzdělání

  • 2017 - Metóda Roswithy Brunkov
  • 2016 - lektor Akrální koaktivační terapie
  • 2016 - Akrální koaktivační terapie I. – IV.
  • 2016 - lektor Propriofoot concept
  • 2015 - Fyzioterapie po úrazech ve sportu
  • 2014 - Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
  • 2014 - Koncept Proprioceptívní neuromuskulární facilitace
  • 2014 - Akrální koaktivační diagnostika
  • 2013 - Baňkování a moxování
  • 2012 - Funkční kondiční trénink ve fyzioterapii
  • 2011 - Flowin – Basic
  • 2011 - Kinesiology Taping by K-Active
  • 2011 - Concept Propriofoot
  • 2010 - Sportovní fyzioterapie a trénink II.
  • 2009 - Terapeutické využití kinesiotapu
  • 2009 - Sportovní fyzioterapie a trénink I.
  • 2009 - Medová masáž
  • 2001 - Manuální lymfodrenáž
  • 1995 - Technika posturální korekce

Mgr. Rita Firýtová

Je absolventkou FTVS UK oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. Od roku 1994 působila ve FN Plzeň jako fyzioterapeutka na Klinice anasteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Klinice traumatologie a ortopedie pohybového ústrojí. Od roku 2008 působí jako odborný asistent na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2016 otevřela svou fyzioterapeutickou praxi v Nýřanech se zaměřením na neurologické pacienty.

ACT metodě v praxi se věnuje od roku 2014 a od roku 2017 se podílí na vzdělávání fyzioterapeutů jako lektor ACT v neurologii.

 • Dosažené vzdělání

  • — Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez dohledu, platnost do 9. 4. 2026
  • 2005 – 2007 — NCO NZO Brno, pomaturitní specializační studium v oboru rehabilitační pracovník
  • 1998 – 2002 — FTVS UK Praha, tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených
  • 1991 – 1993 — Střední zdravotnická škola Plzeň, rehabilitační pracovník

  Odborná praxe

  • od 2017 — Lektor Asistent Junior ACT® in Neurology
  • od 2016 — NZZ Mgr. Rita Firýtová, Nýřany, fyzioterapeut OSVČ
  • od 2016 — Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Metodik projektu
  • od 2008 — Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra rehabilitačních oborů, odborná asistentka (od roku 2010 dosud spolupráce S FST v rámci Design)
  • 2008 – 2008 — Vysoká škola v Plzni, o. p. s., Ledecká 35, Plzeň, odborná asistentka
  • 1995 – 2007 — FN Plzeň, Dr. E. Beneše 13, 305 99, Plzeň, úsekový fyzioterapeut

  Doplňující vzdělávání

  • 2017 — Barefoot training specialist Level 2
  • 2017 — Walking the lines
  • 2017 — Certifikovaný kurz ASM Expert
  • 2016 — Certifikovaný kurz Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové, Čelákovice
  • 2016 — Certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Čelákovice
  • 2016 — Barefoot training specialist Level 1.
  • 2015 — Certifikovaný kurz Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna, Čelákovice
  • 2014 — Kineziotaping, Plzeň
  • 2014 — Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové - ACT I., II., III., Nýrsko
  • 2014 — Akrální koaktivační diagnostika – fyzioterapeutická diagnostika, Čelákovice
  • 2014 — Mezinárodní školení Ortotika dolních končetin, Hustopeče
  • 2013 — Školení: Trénink používání myoelektrických protéz, Otto Bock Zruč –Senec
  • 2013 — Certifikovaný kurz: Senzomotorická stimulace 1., 2., Plzeň
  • 2012 — Školení: Protetická fyzioterapie, Otto Bock Zruč – Senec
  • 2011 — Školící akce Úvod do Feldenkraisovy metody – pohybem k sebeuvědomění, Plzeň
  • 2011 — Basic kurz Nordic Walking, Plzeň
  • 2010 — Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, Plzeň
  • 2009 — Certifikovaný kurz Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, Plzeň
  • 2008 — Terapie skolióz podle Schrotové, Praha
  • 2007 — Základní kurz S-E-T, 2007, Plzeň

PhDr. Jan Vagner

V roce 2016 získal magisterský titul v oboru fyzioterapie na SZU Bratislava se sídlem v Banské Bystrici. Po ukončení bakalářského studia nastoupil na pozici fyzioterapeuta do Přerovské nemocnice. Zde se od roku 2014 věnuje převážně ortopedicko-traumatologické problematice z pohledu fyzioterapie. V roce 2017 založil vlastní ambulantní praxi v Olomouci.

Převážnou část své praxe se věnuje pacientům s ortopedickými problémy a sportovcům. Zabývá se pooperační rehabilitací na lůžkovém oddělení i v ambulantním provozu. Rovněž se věnuje prevenci a kompenzační terapii u sportovců, především u mladých hokejistů.

V roce 2015 začala jeho spolupráce s ACT centrem a od roku 2016 se aktivně podílí na vzdělávání fyzioterapeutů, jako lektor ACT. Zároveň aktivně přispívá k výzkumnému programu ACT centra, především ve spojení Akrální koaktivační terapie s ortopedickou problematikou. Na jaře 2017 publikoval článek v časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství.

 • Přehled dosaženého vzdělání

  • 2014 - 2016, Fyzioterapie
   Slovenská Zdravotnická Univerzita v Bratislave fakulta Zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (Mgr.), Banská Bystrica
  • 2010 - 2013, Fyzioterapie
   Univerzita Palackého v Olomouci fakulta Zdravotnických věd (Bc.), Olomouc
  • 2006 - 2010, všeobecné gymnázium
   Gymnázium Jana Opletala, Litovel
  Doplňující informace o vzdělání

  • 2017 - V. výroční konference Rehaspring (aktivní účast)
  • 2017 - NeuroMobilizačná Terapia-část B (REHASPRING)
  • 2017 - V. celoštátnej konferencii s medzinárodnou účasťou s ústrednou témou Bolesť (aktivní účast)
  • 2016 - Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Rehabilitace Bitnar)
  • 2016 - Jak na poruchy dýchání- plicní rehabilitace (REHASPRING)
  • 2016 - NeuroMobilizačná Terapia-část A (REHASPRING)
  • 2016 - Fyzioterapie po úrazech ve sportu (REHASPRING)
  • 2015 - Akrální koaktivační terapie - certifikovaný kurz (REHASPRING)
  • 2015 - Fyzioterapie bez hranic (odborná konference REHASPRING centra)
  • 2015 - Problematika práce na Ortopedicko-traumatologickém oddělení 2015 (odborná konference Nemocnice Přerov: aktivní účast)
  • 2015 - Nejzajímavější případy z našeho oboru-kazuistická konference (odborná konference Nemocnice Přerov: aktivní účast)
  • 2014 - Akrální koaktivační diagnostika (REHASPRING)
  • 2014 - Školící akce v myoskeletální medicíně (odborný seminář Nemocnice Přerov)
  • 2014 - Propriofoot concept (REHASPRING)
  • 2014 - Funkční dynamická stabilizace dolních a horních končetin (REHASPRING)
  • 2014 - Funkční dynamická lumbopelvická stabilizace a její trénink (REHASPRING)
  • 2013 - Praktická kinezioterapie c-th přechodu, hrudníku, respirační fyzioterapie (odborný seminář Nemocnice Přerov)
  • 2013 - Den intenzivní medicíny (odborná konference Nemocnice Přerov)
  • 2013 - SM Systém I, II (Reha Profi v Brně)
  • 2013 - Dornova metoda a Breussova masáž (EduSpa College)
  • 2013 - Kineziotaping I. a II. (EduSpa College)

Blanka Michálková

Od roku 2021 je lektorkou kurzu ACT for Babies certifikovaného MZČR, který je zaměřen na terapii kojenců a batolat s opožděným fyziologickým nebo asymetrickým vývojem.

V rámci metody ACT se zaměřuje na prevenci a léčbu správného motorického vývoje dětí od narození.

Je absolventkou SZŠ v Plzni v oboru rehabilitační pracovník, od roku 1989 působila ve Stodské nemocnici na ambulanci i na lůžkovém oddělení.

Od roku 1990 se věnuje praxi se zaměřením na novorozence a děti do 18 let. V roce 1998 dokončila atestaci v Brně v oboru Léčebná tělesná výchova.

V roce 2013 založila soukromou praxi v Nýřanech pro děti a dospělé, nadále externě pracuje pro  Stodskou nemocnici a provozuje dětskou ambulanci. V soukromé praxi se věnuje také těhotným ženám a ženám po porodu.

Specializace:

 • ACT for Babies