PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Od roku 2006 je majitelkou a zakladatelkou rehabilitačního centra REHASPRING v Čelákovicích, které se stalo v roce 2008 akreditovaným pracovištěm MZČR postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů.

Je autorkou mnoha odborných článků a publikací a již delší dobu se intezivně věnuje vývoji léčebné metody Akrální koaktivační terapie "ACT" (Acral Coactivation Therapy).

V centrech REHASPRING a ACT má za cíl poskytovat kvalitní odbornou péči klientům a pacientům odvíjející se od aktuálních poznatků v oboru. Zároveň zabezpečuje školení odborných postgraduálních kurzů určených pro fyzioterapeuty, lékaře a sportovní trenéry.

 • Dosažené vzdělání

  • 2007 — udělen titul Fakultou Zdravotníctva SZÚ Bratislava "hosťující docentka v oboru fyziatria, balneológia a liečbená rehabilitácia"
  • 2005 — obhájení disertační práce v oboru biomechanika (Ph.D.)
  • 2005 — vykonání rigorózní zkoušky (PhDr.)
  • 1999 — ukončení magisterského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie (Mgr.)
  • 1996 — ukončení bakalářského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie (Bc.)

  Odborná praxe

  • od 2006 — Vedoucí a majitelka privátní praxe rehabilitačního centra NZZ – REHASPRING Čelákovice
  • 2001 – 2006 — Odborný asistent UK FTVS Praha katedra fyzioterapie
  • 1999 – 2003 — Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Monada, vedoucí fyzioterapeut kliniky Monada
  • 1992 – 1993 — Národní rehabilitační centrum Kováčová

  Vědecké zaměření

  • měření efektivity fyzioterapeutických technik a postupů u pacientů s funkčními poruchami
  • vliv elektrostimulace na pohybový aparát člověka
  • kineziologie a patokineziologie pohybového aparátu
  • měření a vizualizace deformačních jevů na pánvi a sakroiliakálním skloubení

  Doplňující informace o vzdělání

  • 2009 – Sportovní fyzioterapie a trénink II.
  • 2009 – Kinesiology taping by K-Active
  • 2008 – Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty
  • 2007 – Moderní formy kondiční terapie
  • 2007 – Sportovní fyzioterapie a trénink I.
  • 2007 – Aplikační techniky ve fyzikální terapii
  • 2007 – Základní kurz SET
  • 2005 – Terapie Blum nach R. Brunkow (Německo)
  • 2004 – Taping v praxi fyzioterapeuta
  • 2004 – Kvadrupedální lokomoce – Klappovo lezení
  • 2003 – Kurs Stemmführung nach R. Brunkow (Německo)
  • 2003 – Kurs diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
  • 2003 – PNF Kabatova technika
  • 2002 – Terapie skolióz podle Schrothové
  • 2002 – Projekce bolesti v pohybovém aparátu
  • 2002 – Metoda McKenzie
  • 2002 – Posturální terapie
  • 2001 – Koncept dle Brüggera (Brügger - terapeut)
  • 2000 – Vývojová kineziologie v manuální medicíně
  • 2000 – Metoda V. Vojty (části A, B, C)
  • 2000 – Komplexní terapie kostrčového syndromu
  • 2000 – Cvičení na míči u funkčních a organických poruch pohybového systému
  • 1999 – Technika polohového uvolnění
  • 1999 – Kurs reflexní terapie ploskou nohy
  • 1999 – Komplexní terapie ramene
  • 1999 – Celotělová akupresura dle klasické akupunktury
  Kompletní informace vizte na profilu autorky metody ACT.

Mgr. Veronika Fasselová

Vystudovala fyzioterapii na Západočeské univerzitě v Plzni, v současnosti pokračuje v magisterském studiu oboru fyzioterapie na SZU v Bratislavě. Od roku 2015 působí jako fyzioterapeut v rehabilitačním centru REHASPRING v Čelákovicích a podílí se na postgraduálním vzdělávání fyzioterapeutů v rámci certifikovaných kurzů MZČR a odborných kurzů pro REHASPRING centrum a ACT centrum.

V roce 2019 navázala spolupráci s plicní ambulancí SpiroMed v Kroměříži jako respirační fyzioterapeut pro ambulantní praxi. Svoji kvalifikaci v oboru si udržuje a zvyšuje v rámci mezioborových konferencí a absolvováním certifikovaných a odborných kurzů v oboru. Její specializace je urogynekologie se zaměřením na dysfunkci svalů pánevního dna u žen. Jako ACT lektor se specializuje na diagnostiku pohybového aparátu, respirační fyzioterapii a fyzioterapii u kojenců a dětí.

 • Certifikované kurzy:

  • 2020 — Asymetrický motorický vývoj u kojenců a batolat do 3 let
  • 2019 — Akrální koaktivační terapie
  • 2016 — Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty
  • 2016 — Koncept Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
  • 2016 — Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence

  Odborné kurzy:

  • 2020 — Jak na poruchy dýchání – plicní rehabilitace
  • 2019 — Poporodní diastáza – prevence, terapie, vyhodnocení
  • 2019 — Fyzioterapie po úrazech ve sportu
  • 2019 — CORE STABILITY – prevence a terapie
  • 2018 — Akrální koaktivační terapie v pediatrii
  • 2018 — Anorektální a sexuální dysfunkce svalů pánevního dna
  • 2016 — Fyzikální terapie pro fyzioterapeuty (Mgr. Josef Urban)
  • 2016 — Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenstvé a po porodu
  • 2016 — Cvičení na velkém míči, s overbally a labilními válci
  • 2015 — Formthotics systém (G.P.S. Ofa s.r.o.)
  • 2015 — BTL – 6000 TR – Therapy
  • 2015 — Kinesiology taping by K-Active

  Odborné konference:

  • 2019 – XXVIII. Česká urogynekologie (Praha)
  • 2019 – Komprehenzivní rehabilitace v urogynekologii (Plzeň)
  • 2019 – Konference REHASPRING centra – Fyzioterapie budoucnosti (Liberec)
  • 2019 – Kongres pediatrů a dětských sester – 36. dny praktické a nemocniční pediatrie (Olomouc)
  • 2019 – V. IBD pracovní dny (Hořovice)
  • 2018 – XXVII. Česká urogynekologie (Praha)
  • 2018 – VII. Berounský Rehabilitační Den (Beroun)
  • 2016 – Diagnostika a terapie nohy (Plzeň)
  • 2015 – Komprehenzivní rehabilitace po amputacích (Plzeň)
  • 2014 – Komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů (Plzeň)

Mgr. Eva Baranová, DiS.

Je absolventkou oboru fyzioterapie LF Univerzita Karlovy v Hradci Králové. Od roku 1999 působila jako fyzioterapeut v ambulantní péči v Hradci Králové. V roce 2013 založila soukromou fyzioterapii V Hradci Králové. Po celou dobu své soukromé praxe se věnuje profesionálním sportovcům, těhotným ženám a dětem od novorozeneckého věku života. V terapii se zabývá diagnostikou i léčbou – po úrazech, operacích a prevencí. Od roku 2016 externě spolupracuje s A týmem FC Hradec Králové.

Aktivně se podílí na vzdělávání fyzioterapeutů a pravidelně se účastní tuzemských a zahraničních konferencí. Zároveň je jedním z prvních lektorů metody ACT a spolupodílí se na lektorské činnosti a spolupráci v rámci fyzioterapie v centru ACT.

Specializace:

 • ACT v pediatrii
 • ACT u sportovců
 • ACT v traumatolgii

 • Dosažené vzdělání

  • 2011 – 2014 Dokončila studium titulem Bc. na UK v Praze, Lékařské fakultě v Hradci Králové, obor Fyzioterapie
  • 1996 – 1999 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola v Hradci Králové (titul DiS.). Obor Diplomovaný fyzioterapeut
  • 1992 – 1996 Střední zdravotnická škola HRADEC KRÁLOVÉ, obor Všeobecná sestra

  Odborná praxe

  • 2013 — Nestátní zdravotnické zařízení E-Fyzio, Majitelka
  • 1999 — REHABILITACE PK II. spol. s r.o. Hradec Králové, Fyzioterapeut

  Doplňující informace o vzdělání

  • 2017 – Multioborové sympozium "Neurotraumatologie a netraumatické nitrolební krvácení" (Lázně Bělohrad, aktivní účast)
  • 2017 – V. Konference fyzioterapie REHASPRING®centra s mezinárodní účastí (Čelákovice, aktivní účast)
  • 2017 – "Multidisciplinární pojetí kineziologie" (Léčebné lázně Bohdaneč, aktivní účast)
  • 2016 – II. Kongres pediatrů v Praze (Praha, aktivní účast)
  • 2016 – Multioborové sympozium "Úrazy páteře a posttraumatické stavy" (Lázně Bělohrad, pasivní účast)
  • 2016 – Pediatrie pro praxi – III. kongres pediatrů (Hradec Králové, pasivní účast)
  • 2016 – Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2016 (Štrbské Pleso, aktivní účast)
  • 2016 – Fyzioterapie po úrazech ve sportu – Loïc Paris-Kinésithérapeute, Francie (REHASPRING)
  • 2015 – Acral coactivation for sport (ACS®) – Golem club Eurovea
  • 2015 – XVI. kongres České ortodontické společnosti (Hradec Králové)
  • 2015 – IV. Konference fyzioterapie REHASPRING centra s mezinárodní účastí – Čelákovice (REHASPRING)
  • 2015 – Multioborové sympozium "Problematika krční páteře" (Lázně Bělohrad)
  • 2015 – Inovační kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty (FTK UP v Olomouci)
  • 2014 – Akrální koaktivace pro sport (Rehaspring)
  • 2014 – Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu (Golem Bratislava)
  • 2014 – Multioborové sympozium "Bolesti zad" (Lázně Bělohrad)
  • 2014 – Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu (REHASPRING)
  • 2014 – Propriofoot Concept (Rehaspring)
  • 2014 – Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP IV.část (FN a LF UK Hradec Králové)
  • 2014 – ACD - Akrální koaktivační diagnostika dle Ingrid Palačšákové Špringrové (REHASPRING)
  • 2014 – ACT I. - Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové (Lázně Darkov)
  • 2014 – ACT II. - Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové (Nýrsko)
  • 2014 – ACT III. - Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové (REHASPRING)
  • 2013 – Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové (REHASPRING)
  • 2013 – Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP III. část (FN a LF UK Hradec Králové)
  • 2013 – III. Mezinárodní konference fyzioterapie Rehaspring – Funkční a kondiiční trénink ve fyzioterapii & Varia (ÚVN PRAHA)
  • 2013 – Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu (REHASPRING)
  • 2013 – TRX-osobní trenér (STC) – (3D FITNESS s.r.o.)
  • 2013 – Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (REHASPRING)
  • 2013 – Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP II.část (FN a LF UK Hradec Králové)
  • 2012 – Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP I.část (FN a LF UK Hradec Králové)
  • 2012 – Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové (REHASPRING)
  • 2012 – Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally (REHASPRING)
  • 2012 – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi (REHASPRING)
  • 2012 – Funkční kondiční trénink ve fyzioterapii (REHASPRING)
  • 2011 – Flowin Basic (REHASPRING)
  • 2011 – Flowin Core
  • 2011 – Testování a trénink funkční dynamické stabilizace (REHASPRING)
  • 2011 – Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie (REHASPRING)
  • 2011 – Kinesiology Taping by K-Active (REHASPRING)
  • 2011 – Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie (REHASPRING)
  • 2011 – Kinesiology Taping by K-Active (REHASPRING)
  • 2010 – Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového aparátu (REHASPRING)
  • 2009 – Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
  • 2007 – Syndrom Karpálního TUNELU (odborný seminář)
  • 2006 – Fyzioterapie v ortopedii a neurologii (rehabilitační klinika FN HK)
  • 2006 – Syndrom bolestivého ramene (Lázně Velichovky)
  • 2005 – Poranění měkkého kolene, varia (Lázně Velichovky)
  • 2004 – I. KURZ CVIČENÍ SM systém-úvodní, funkční stabilizace a mobilizace páteře
  • 2003 – Víkendový kurz Metoda McKenzie
  • 2003 – Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů

Mgr. Rita Firýtová

Je absolventkou FTVS UK oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. Od roku 1994 působila ve FN Plzeň jako fyzioterapeutka na Klinice anasteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Klinice traumatologie a ortopedie pohybového ústrojí. Od roku 2008 působí jako odborný asistent na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2016 otevřela svou fyzioterapeutickou praxi v Nýřanech se zaměřením na neurologické pacienty.

ACT metodě v praxi se věnuje od roku 2014 a od roku 2017 se podílí na vzdělávání fyzioterapeutů jako lektor ACT v neurologii.

 • Dosažené vzdělání

  • — Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez dohledu, platnost do 9. 4. 2026
  • 2005 – 2007 — NCO NZO Brno, pomaturitní specializační studium v oboru rehabilitační pracovník
  • 1998 – 2002 — FTVS UK Praha, tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených
  • 1991 – 1993 — Střední zdravotnická škola Plzeň, rehabilitační pracovník

  Odborná praxe

  • od 2017 — Lektor Asistent Junior ACT® in Neurology
  • od 2016 — NZZ Mgr. Rita Firýtová, Nýřany, fyzioterapeut OSVČ
  • od 2016 — Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Metodik projektu
  • od 2008 — Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra rehabilitačních oborů, odborná asistentka (od roku 2010 dosud spolupráce S FST v rámci Design)
  • 2008 – 2008 — Vysoká škola v Plzni, o. p. s., Ledecká 35, Plzeň, odborná asistentka
  • 1995 – 2007 — FN Plzeň, Dr. E. Beneše 13, 305 99, Plzeň, úsekový fyzioterapeut

  Doplňující vzdělávání:

  • 2017 — Barefoot training specialist Level 2
  • 2017 — Walking the lines
  • 2017 — Certifikovaný kurz ASM Expert
  • 2016 — Certifikovaný kurz Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové, Čelákovice
  • 2016 — Certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Čelákovice
  • 2016 — Barefoot training specialist Level 1.
  • 2015 — Certifikovaný kurz Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna, Čelákovice
  • 2014 — Kineziotaping, Plzeň
  • 2014 — Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové – ACT I., II., III., Nýrsko
  • 2014 — Akrální koaktivační diagnostika – fyzioterapeutická diagnostika, Čelákovice
  • 2014 — Mezinárodní školení Ortotika dolních končetin, Hustopeče
  • 2013 — Školení: Trénink používání myoelektrických protéz, Otto Bock Zruč –Senec
  • 2013 — Certifikovaný kurz: Senzomotorická stimulace 1., 2., Plzeň
  • 2012 — Školení: Protetická fyzioterapie, Otto Bock Zruč – Senec
  • 2011 — Školící akce Úvod do Feldenkraisovy metody – pohybem k sebeuvědomění, Plzeň
  • 2011 — Basic kurz Nordic Walking, Plzeň
  • 2010 — Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, Plzeň
  • 2009 — Certifikovaný kurz Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, Plzeň
  • 2008 — Terapie skolióz podle Schrotové, Praha
  • 2007 — Základní kurz S-E-T, 2007, Plzeň

Blanka Michálková

Od roku 2021 je lektorkou kurzu ACT for Babies certifikovaného MZČR, který je zaměřen na terapii kojenců a batolat s opožděným fyziologickým nebo asymetrickým vývojem.

V rámci metody ACT se zaměřuje na prevenci a léčbu správného motorického vývoje dětí od narození.

Je absolventkou SZŠ v Plzni v oboru rehabilitační pracovník, od roku 1989 působila ve Stodské nemocnici na ambulanci i na lůžkovém oddělení.

Od roku 1990 se věnuje praxi se zaměřením na novorozence a děti do 18 let. V roce 1998 dokončila atestaci v Brně v oboru Léčebná tělesná výchova.

V roce 2013 založila soukromou praxi v Nýřanech pro děti a dospělé, nadále externě pracuje pro  Stodskou nemocnici a provozuje dětskou ambulanci. V soukromé praxi se věnuje také těhotným ženám a ženám po porodu.

Specializace:

 • ACT for Babies

 • Odborné kurzy a stáže

  • 2021 — Spolupráce se Západočeskou univerzitou s fakultou zdravotnických studií pro výkon odborné praxe
  • 2021 — Endometrióza – Dysmenorea – Sterilita v ambulanci fyzioterapeuta — Čelákovice, Rehaspring
  • 2020 — PPA přístup před porodem, v těhotenství a po porodu — Čelákovice, Rehaspring
  • 2020 — Certifikovaný kurz: Asymetrický motorický vývoj u kojenců a batolat do 3 let – prevence a terapie metodou Akrální koaktivační terapie – Čelákovice, Rehaspring
  • 2019 — Poporodní diastáza – prevence, vyhodnocení, terapie — Čelákovice, Rehaspring
  • 2018 — Kinesiology Taping by K-Active — Čelákovice, Rehaspring
  • 2017 — Algoritmus a management terapie nohou u dětí (2 do 17 let) — Čelákovice, Rehaspring
  • 2017 — ACT v pediatrii — Čelákovice, Rehaspring
  • 2016 — certifikovaný kurz Akrální koaktivační terapie I.-IV. část — Čelákovice, Rehaspring
  • 2012 — školící akce vedená prof. MUDr. Karlem Lewitem DrSc. — Dobřichovice
  • 2012 — Proprioceptivní neuromuskulární facilitace a její aplikace v praxi — Čelákovice, Rehaspring
  • 2011 — Sedativní akupresurní masáž obličeje a vlasové části — Čelákovice, Rehaspring
  • 2011 — Rehabilitační tréninky a funkční sportovní terapie — Čelákovice, Rehaspring
  • 2011 — Reflexní terapie plosky nohy a palmy ruky — Čelákovice, Rehaspring
  • 2010 — certifikovaný kurz: Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence — Čelákovice Rehaspring
  • 2007 — certifikovaný kurz: Funkční ženské sterility léčba metodou L. Mojžíšové — Brno
  • 2003 — speciální činnost v metodice diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu — Brno
  • 1996 — odborná stáž FN Brno — oddělení neonatologie
  • 1990 — odborná stáž ve FN Motol rehabilitační lékařství u prof. MUDr. Jana Javůrka DrSc. — dětské oddělení